ההבדל בין אבחון דידקטי ופסיכו דידקטי, ומהו מבדק מוקסו

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי מטרתו הכרת הנבחן, את כישורי הלמידה שלו, סגנון הלמידה וההתנהלות ומדידת הישגיו בתחום מיומנויות היסוד, (קריאה, כתיבה והבנת הנקרא, הבעה, אנגלית ומתמטיקה),
זאת ביחס למצופה מבני גילו.
בעזרת כלי אבחון, אני מנסה לאתר את תחומי החוזק של התלמיד ולצדם את גורמי הקושי,
זאת על מנת להציע תכנית עבודה מותאמת, במטרה לקדם את התלמיד.
בסופו של התהליך, לאחר ביצוע האבחון וסיכומו, מתקיימת פגישה למסירת הממצאים ומתן המלצות מפורטות להתמודדות עם הקשיים. כגון: הוראה מתקנת, התאמות ללמידה בכיתה, אסטרטגיות למידה ובמידת הצורך המלצות להתאמות בדרכי הוראה והבחנות, בדיקות נוספות ועוד.

אבחון פסיכו דידקטי

אבחון פסיכו דידקטי משלב בין האבחון הדידקטי כפי שפורט לעייל והאבחון הפסיכולוגי,
המתייחס ומאבחן את התחום הרגשי והאינטליגנציה של התלמיד.
מניסיון, לא בכל מקרה יש צורך באבחון הפסיכולוגי וההחלטה על כך נעשית עם המאבחנת הדידקטית,
ההורים וצוות בית הספר. למכון קשר עם פסיכולוגים חינוכיים אשר התמחו בתחום זה.

מבדק המוקסו

מבדק המוקסו הינו בדיקה ממוחשבת להערכת תפקודי הקשב.

המבדק כולל מערכת ייחודית של מסיחים חזותיים ושמיעתיים המדמה את סביבת היום יום של הנבדק.
הוא ממפה את תפקודי הקשב ומראה את הממצאים באופן גרפי ומספרי.
תוצאות המבדק זמינות מיד עם סיומו, פשוטות וברורות.
זהו כלי עזר להמשך ברור נושא הקשב על ידי מומחים לכך.

מבדקים ואבחונים